Kutt energikostnaden din – 5 tips!

Mange som bor i sameier eller borettslag betaler for energikostnaden til naboen som elsker å ta lange og varme bad. Slik unngår du dette.

Oppvarming og varmtvann blir gjerne avregnet akonto – som betyr en uspesifisert delbetaling av forventet kostnad. Den forventede kostnaden blir fordelt mellom beboerne, ofte regnet ut fra boligens størrelse. Har du en nabo som fyrer for kråka ender du opp med å betale for dette.

– En som bruker lite, betaler like mye som en med høyt forbruk med denne løsningen, sier Ketil Granbakken, kommersiell leder i Lyse Energi.

Rettferdig fordeling

Gjennom Energiservice slipper beboere i Einerhagen å betale for naboen.

– I planleggingen av dette prosjektet er vi opptatt av at folk skal bo i energieffektive boliger, og at de kun skal betale for eget forbruk. Derfor har vi inngått en avtale med Lyse som gir en rettferdig fordeling av kostnadene med oppvarming og varmtvann, sier Henrik Larsen, prosjektleder i Peab Eiendomsutvikling Nord AS

Med Energiservice levert av Lyse får beboerne i Einerhagen rettferdig fordeling av kostnadene med oppvarming og varmtvann.
Henrik Larsen, prosjektleder Peab Eiendomsutvikling Nord AS
Designer

Energiservice er et helautomatisk målesystem, som gir beboerne full kontroll på eget forbruk for varmtvann og oppvarming. Dette gjøres ved at det blir installert en egen energi- og vannmåler i hver seksjon. Denne regner ut det personlige forbruket hver måned. Og i webportalen får hver beboer full oversikt over eget forbruk og fakturaer.

Mindre strømforbruk

Gjennom økt bevisstgjøring reduseres ofte strømkostnadene.

– Vi ser ofte at ved innføring av Energiservice blir strømkostnadene redusert. Når hver beboer blir bevisst sitt eget forbruk, og må betale for dette selv, ser vi at kostnadene går ned mellom 10 og 15 prosent, forteller Granbakken.

Egen strøm til egen el-bil

En annen problemstilling som ofte oppstår i felles parkeringsanlegg er utgifter til lading av el-biler.

– Med vår ladetjeneste betaler hver el-bil eier for egen lading med kredittkortet eller appen. Slik sikrer vi rimelig og rettferdig lading for alle, avslutter Granbakken.

Løsningen med ladetjeneste fra Lyse blir også tilgjengelig i Einerhagen. 

5 tips for å spare strøm
  1. Sjekk at det tilbys Energiservice, slik som i Einerhagen, med individuelle målere for varmtvann og varme.
  2. Er boligen du skal flytte inn i energimerket? Einerhagen er planlagt utbygget med løsninger som skal gjøre bygningene mer energieffektive.
  3. Sjekk at det er individuelle målere på alle el-bil ladere.
  4. Bruk effektprising aktivt. Prisene på strøm er dyrere når belastningen på nettet er høyt. Reduser kostnaden ved å fordele strømforbruket jevnere over døgnet.
  5. Er boligprosjektet svanemerket eller BREEAM sertifisert? Sertifiseringer evaluerer ulike aspekter innen energieffektivitet, vannforbruk, materialvalg, avfallshåndtering, innendørs miljøkvalitet og økologisk bevaring.

Er du interessert i å vite mer om Einerhagen? Trykk på knappen under.

Meld din interesse for å få oppdateringer om prosjektet!

Meld interesse