En grønn bydel vokser fram

Einerhagen

Om Einerhagen

Visjonen for Einerhagen er en grønn bydel med gode uteområder. Disse skal ikke bare komme beboerne til gode, men være et løft for hele nærområdet. Einerhagen AS eies av PEAB Eiendomsutvikling Nord AS og Arnestedet AS.

Einerhagen

En grønnere, smartere hverdag

Etter planen skal totalt 16 blokker, med til sammen over 650 leiligheter, bygges i den nye bydelen. Om noen år vil med andre ord over 1500 mennesker kunne kalle Einerhagen sitt hjem.

Også bydelens plassering bygger opp under den grønne tankegangen – det meste man trenger i hverdagen har man innen gangavstand fra Einerhagen. Fra den nye bydelen vil det være kort vei til både handel, spisesteder, spennende arbeidsplasser, legekontor, skoler, barnehager, og ikke minst: naturen.

Meld din interesse for å få oppdateringer om prosjektet!

Meld interesse