Visjon for Einerhagen

Nært, grønt - og tilrettelagt for å ikke trenge bil

Einerhagen skal bli en bydel som passer for mennesker i alle faser av livet.

Dét er visjonen for den nye bydelen: det skal bli et godt sted å bo, være og leve – både for de om lag 1.500 menneskene som etter hvert vil kalle bydelen sitt hjem, men også for de som allerede hører til i nabolaget.

For å oppnå det har Einerhagen i planleggingsprosessen lagt stor vekt på ikke bare de moderne boligene som skal bygges, men også friområdene rundt skal inn som en del av en helhetlig tenkning.

En stor andel av det totalt 51.000 kvadratmeter store Einerhagen-arealet skal etter planen ikke bli bebygd, forklarer Eriksen.

 

Einerhagen

En del av det eksisterende «skogsområdte» bli vernet mot inngrep og framstå som uberørt natur, perfekt for blant annet lek. Det vil settes opp benker langs gangstien gjennom boligområdet, og det vil bli avsatt godt med plass til nærlekeplasser på tunene mellom blokkene.

Og Einerhagen vil skille seg fra andre bydeler særlig på ett punkt: den skal være bilfri. All adkomst med bil til området vil skje via et parkeringsanlegg under bakken, og det vil være heis opp til leilighetene.  Gangstien gjennom området vil kun være tilgjengelig for gående og syklende – samt for brøyting og utrykningskjøretøy, forklarer han videre.

Et løft for hele området

Einerhagen skal bli en bydel som passer for mennesker i alle faser av livet og prosjektet vil løfte et område som den siste tiden har vært utleid til brakkerigger og lagring.

Blant annet har vi et ønske om å oppgradere den slitne strøkslekeplassen til et «Mini-Charlottenlund» – til glede for hele området! Og når leilighetene i Einerhagen er klare for innflytting, vil det bety flere beboere som kan bidra i idrettslag og foreninger i området.

I midten av Einerhagen vil en del av et eksisterende «skogsområde» bli vernet mot inngrep og framstå som uberørt natur, perfekt for blant annet lek. Det vil settes opp benker langs gangstien gjennom boligområdet, og det vil bli avsatt godt med plass til nærlekeplasser på tunene mellom blokkene. I tillegg ønsker vi som sagt å opparbeide et større aktivitetsareal på den forfalne lekeplassen opp mot Rypevegen.

Meld interesse

Meld din interesse for å få oppdateringer om prosjektet!