Et godt sted å leve

Hva betyr "Et godt sted å leve"?

Vi skal ta vare på naturtomten

Einerhagen skal bli en bydel som passer for mennesker i alle faser av livet.

For å oppnå det har Einerhagen i planleggingsprosessen lagt stor vekt på ikke bare de moderne boligene som skal bygges, men også friområdene rundt skal inn som en del av en helhetlig tenkning.

Vi planlegger for at en stor andel av det totalt 51.000 kvadratmeter store Einerhagen-arealet ikke skal bli bebygd. I stedet skal en større andel av det eksisterende skogsområdet bli vernet mot inngrep og framstå som uberørt natur, perfekt for blant annet lek og utetid. Det vil settes opp benker langs gangstien gjennom boligområdet, og det vil bli avsatt godt med plass til nærlekeplasser på tunene mellom blokkene.

Det er godt å leve nært alt

Visjonen for Einerhagen er en grønn bydel, fri for privatbiltrafikk, og med mange og gode uteområder. Disse skal ikke bare komme beboerne til gode, men være et løft for hele nærområdet. Mange vil velge Einerhagen på grunn av dets beliggenhet som er i gangavstand til områdets rundt 5000 arbeidsplasser. Og i en tid med bompenger og dyrtid, kan mange beboere helt enkelt parkere bilen i ukedagene – eller droppe den helt, og likevel kunne nyte godt av tilbudet i nærområdet – enten det gjelder shopping eller skitur!

Mobil uten bil

En beboer på Einerhagen vil kunne spare store summer på nærheten til arbeidsplasser og områdets tilbud. Bare i bompenger, vil en familie kunne spare store summer som kan brukes til andre ting. På Einerhagen legger vi opp til at man skal kunne ha bil – men for de fleste hverdagsformål vil du kunne la den stå i undergrunnsgarasjene.

I selve Einerhagen-området vil det være bilfritt og trygt for lek og utendørsaktiviteter.

Meld interesse

Meld din interesse for å få oppdateringer om prosjektet!