fbpx

Ønsker å gjøre dette til byens nye «Mini-Charlottenlund»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

På Langnes er den nye bydelen Einerhagen under planlegging, og faktisk skal kun 20 prosent av området brukes til boliger. Resten settes av til deilige friområder og morsomme lekeplasser.

Det skal nemlig ikke bare bygges rundt 620 moderne leiligheter, fordelt på 16 blokker – men Einerhagen skal også gjøre et stort arbeid når det gjelder felles uteoppholdsarealer til glede for hele området.

Både voksne og barn skal ha nye, inspirerende områder å boltre seg på når bydelen står ferdig bygget.

Nesten 80 prosent av planområdet er planlagt som generelle friarealer, uteoppholdsarealer og stier for myke trafikanter!

BOLTREPLASS: Nærmere 80 prosent av Einerhagen-området skal bestå av uteområder tilpasset lek, aktivitet og rekreasjon.

– Det som er viktig for oss når vi planlegger utearealene, er at vi har forståelse for stedet, sier landskapsarkitekt og daglig leder Mari A. Aston Bergset i Lo:Le landskap og plan AS.

– Vi skal ha forståelse for hva som er fint der og hva som kan by på utfordringer, da med fokus på vann, vegetasjon og jordsmonn, fortsetter hun.

– I tillegg legger vi vekt på å få best mulig forståelse for hvem som skal bruke utearealene og hva som er viktig for at de skal fungere best mulig gjennom hele året, legger hun til.

NÆRE LEKEPLASSER

Kommuneplanen spesifiserer kravene til lekeplasser og uteoppholdsarealer som gjelder for nye boliger.

Nærlekeplasser er lekeplasser som skal plasseres minimum 50 meter fra bebyggelsen, og som skal være tilpasset små barn.

I Einerhagen har de planlagt inn syv nærlekeplasser på totalt cirka 4.200 kvadratmeter – noe som er godt over kravet i kommuneplanen.

ARKITEKT: Landskapsarkitekt og daglig leder Mari A. Aston Bergset i Lo:Le landskap og plan AS.

– Nærlekeplassen har fokus på de minste barna, både gjennom at de ligger nærmest bygget, og gjennom innholdet – aktivitetsmulighetene, sier Bergset.

– Her er for eksempel muligheten til å leke i en god sandkasse ofte et naturlig element. Det er også på disse lekeplassene man i størst grad må tenke på at ungene ofte har med seg voksne, som også trenger oppholdsmulighet, forklarer hun videre.

LEKEPLASSER: Einerhagen vil inneholde både nærlekeplasser, kvartalslekeplasser og forhåpentligvis en oppgradert strøkslekeplass.

– Nærlekeplassene i Einerhagen er foreslått med litt variert innhold, eksempelvis hinderløyper, huskestativ og klatremuligheter, i tillegg til sandkasse med byggesand. For de minste barna, som kanskje ikke har så stor bevegelse, betyr det også mye at lekeplassen er lun og har gode solforhold.

FOR DE LITT STØRRE BARNA

I tillegg må Einerhagen ha 1.500 kvadratmeter med kvartalslekeplasser for å møte kravene i kommuneplanen.

– Kvartalslekeplassene har fokus på de litt større barna, og skal legge til rette for at de kan utfolde seg litt mer fysisk. Disse lekeplassene ligger med litt større avstand til innganger og bebyggelse, sier Bergset.

I planforslaget for området er det lagt inn to kvartalslekeplasser på til sammen cirka 4.500 kvadratmeter.

– Den største baserer seg på bevart eksisterende vegetasjon og naturlek. I den andre kvartalslekeplassen foreslås en terrengløype for sykkel eller tilsvarende, samt hinderløype.

FOR HELE NÆROMRÅDET

Og sist, men ikke minst, planlegges det en strøkslekeplass i tilknytning til planområdet, på hele 8.000 kvadratmeter.

MINI-CHARLOTTENLUND: Einerhagen håper å få skape et «Mini-Charlottenlund» tilknyttet boligområdet. Dette skal etter planen være en perfekt møteplass for hele bydelen, med gode tilbud for fysisk utfoldelse.

– Strøkslekeplassen skal være en møteplass for et større område – nærhet til boligen er ikke så viktig som for nærlekeplassene. På strøkslekeplassen skal det være tilbud som også passer for ungdom, og det er dette som skal være arenaen for den største fysiske utfoldelsen, forteller Bergset.

Det aktuelle arealet har vært avsatt til strøkslekeplass siden borettslagene ble ført opp på begynnelsen av 70-tallet. BoNord står som eier av arealet, som i dag ikke er spesielt tilrettelagt for lek og aktivitet.

Einerhagen ønsker å bidra til en betydelig oppgradering av lekeplassen, til glede både for nåværende, og fremtidige beboere i området.

«MINI-CHARLOTTENLUND»

Faktisk er målsettingen å gjøre området til et «Mini-Charlottenlund».

– Det innebærer at man ønsker å gjøre strøkslekeplassen til et sted med et bredt utvalg av inkluderende aktivitetsmuligheter, med fokus på allaktivitet – ikke idrettsprestasjoner, sier Bergset.

Dersom Einerhagen får det som de vil, skal strøkslekeplassen kunne tilby både fotballbane, sandvolleyballbane, hinderløype, kuleløype for ski og sykkel, sykkelparkering, samt et lekelandskap.

Med andre ord: et skikkelig løft for aktive barn, unge og voksne i området.

PLANER: Even Liahjell og Odd Harald Eriksen i Einerhagen, har store planer for gode og grønne uteområder i den nye bydelen de planlegger.

– Det er også viktig å få til gode sosiale møteplasser, som gir både barn og voksne muligheten til å samles.

– ET STED FOLK ØNSKER Å VÆRE!

Dette går hånd i hånd med Einerhagens visjon om å være en trygg, grønn oase med gode områder både for rekreasjon og lek. I tillegg ønsker de å legge til rette for en aktiv livsstil, noe de store friområdene underbygger.

– Grøntstrukturen mellom lekeplassene vil også bli viktige for lek og opphold. De bilfrie gangveiene og stiene inngår som viktig lekearena – perfekt for sykling, paradis, strikkhopping, skating, rulleskøyter og så videre, sier Bergset.

– Og rammen for aktivitetene bør ha en estetisk kvalitet som gjør det til et godt sted i seg selv – et sted folk bare ønsker å være!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *