fbpx

Korona-historiene: TOF Guttemusikkorps

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hos Einerhagen har vi lenge støttet lokale klubber, lag og foreninger. I slutten av november utlyste vi tre «korona-stipender» til de som hadde vært kreative og proaktive for å holde aktivitetene for barn og unge i gang i den innledende korona-nedstengingen. I forrige uke ble de tre vinnerne avslørt, og denne uken publiserer vi historiene deres. Her kommer historien fra TOF Guttemusikkorps, som er én av vinnerne:

TOF Guttemusikkorps i koronatiden

TOF Guttemusikkorps er byens eldste korps, grunnlagt i 1912. Per i dag består korpset av 31 personer, fordelt på aspiranter, juniorer og hovedkorps. I tillegg er seks voksne med og spiller i korpset og bidrar med instruksjon underveis og hjelp til konsentrerte øvelser. Å spille i korps gir musikkglede og mestringsfølelse. Musikantene lærer samarbeid i et åpent fellesskap med barn og ungdom i alderen 8-18 år fra området Håpet, Langnes, Mortensnes, Workinnmarka og Hamna.

I løpet av et normalår møtes korpset til ukentlige øvelser, tirsdager fra 17.30-20.00. I tillegg er det 3-4 øvingshelger, 3-4 konserter, 17. mai og et årlig korpsstevne som går over en helg. Korpsstevnet samler mange korps fra flere steder i Troms. Under disse aktiviteten bygges felleskap, samhold og mestringsfølelse ved å skape musikk sammen.

Da koronapandemien slo inn i mars ble det som var normalt endret over natten. Som så mange andre i Norge måtte vi finne måter å holde sammen i en tid der vi måtte holde avstand ved å være hjemme.

TOF Guttemusikkorps holdt korpset i gang gjennom hele nedstengningsperioden i mars/april ved hjelp av digitale øvelser, uteøvelser, øvelser inne i samsvar med smittevernreglene, 17. mai, rekruttering og korpsets økonomi.

Ukentlige digitale øvelser

I forbindelse med nedstengningen i mars og april brukte vi digitale øvelse. Her er tiltakene vi startet med:

  • I begynnelsen brukte vi facebook live sending i en lukket gruppe. Dirigenten filmet seg selv mens hun spilte av lydopptak av musikken vi spilte, som hun spilte til. Musikantene satt hjemme og så på «sendingen» og spilte med. Underveis snakket dirigenten til musikantene som om de var i samme rom, noe som ga en følelse av nærhet. Etter øvelsen ble bilder fra øvelsen lagt i chatten for å bygge fellesskapsfølelse slik at musikantene kunne se at de var sammen selv om de satt hver for seg.
  • Hjemmeøvelsesvideoer: dirigenten spilte inn stemmene for de yngstemusikantene slik at de kunne lytte til og spille sammen med henne. Disse videoene var tilgjengelig på den lukkede facebookgruppen. Dette bidro til mestring, selv om man fysisk ikke kunne få instruksjon.
  • Korona-korpsøvings spilleliste slik at musikantene kunne øve «sammen» med et korps.
  • Som et felles prosjekt ble det laget en musikkvideo der musikantene ble filmet hjemme, og så ble alt satt sammen til en «korpsvideo». Dette syntes musikantene var fint siden de fikk se seg selv sammen med venner og medmusikanter.

Det fungerte overraskende godt å bruke noe så enkelt som Facebook Live, ulempen er at det kun er mulig med enveis kommunikasjon. Mot slutten av nedstengningsperioden brukte vi Zoom. Da kunne vi se hverandre, snakke med hverandre, høre dirigenten spille sammen med lydopptak. Grunnet forsinkelse er det ikke mulig å spille sammen, så når man spiller «sammen» må alle musikantene mute mikrofonen.

Selv om digitale øvelser aldri kan erstatte det å møtes for å spille sammen, så ga disse øvelsene et ukentlig holdepunkt av litt normalitet gjennom at musikantene gjorde noe sammen, de fikk øvd og sett hverandre, først gjennombilder i facebookgruppen i ettertid, så direkte på Zoom.

I tillegg til en teknisk løsning som var enkel å bruke (Facebook og Zoom) er likevel den største suksessfaktoren for en god digital øvelse en faglig sterk dirigent. Det gir trygghet til å gå inn i rollen som musikalsk veileder når man ikke kan ha den samme interaksjonen som en vanlig øvelse gir.

Mer vanlige øvelser, slutten av april til i dag

Mot slutten av april fikk korpset anledning til å øve innendørs, men for å følge smittevernreglene måtte vi øve i mindre grupper. For et korps som skal få til noe i fellesskap var det også nødvendig for hele korpset å øve sammen, særlig med tanke på at 17. mai nærmet seg.

Vi hadde derfor flere utendørsøvelser. Flere av disse øvelsene var med marsjering og spilling i nærmiljøet. De ga mestringsfølelse og for de som hørte oss glede over musikk i en rolig tid.

Tromsø kommune åpnet også noen av de store idrettshallene opp for korpsene slik at de kunne få øve innendørs som oppkjøring mot 17. mai.

Per i dag har vi regulære øvelser med oppmøte, men i forbindelse med smitteutbruddet i Tromsø i begynnelsen av november gikk vi tilbake digitale øvelse i to uker.

Siden vi var blitt kjent med mulighetene i en digital øvelse var det enkelt å få øvelsen organisert. Vi benyttet zoom for å få interaksjon imellom musikantene, i tillegg ga det mulighet til litt musikkteoriundervisning gjennom Kahoot.

Vi følger Norsk Musikkorpsforbunds smittevernveileder ved øvelser med oppmøte, men har valgt å dele opp korpset i to grupper for å få en mindre gruppe, grunnet smittesituasjonen i Tromsø.

17. mai

17. mai ble annerledes, men på en god måte. Vanligvis er det store 17. maitog i sentrum. I år var alle hjemme i sine egne bydeler. TOF Guttemusikkorps fikk være med å skape 17. maistemning ved å spille og marsjere i alle bydelene i vårt område. Vi spilte og marsjerte fra Ekrehagen skole og til Håpet, fra Hamna skole til Solneset skole og i nærområdet rundt Workinnmarka skole. Transporten i mellom områdene ble organisert slik at foreldre/foresatt kjørte sine egne barn.

Det er morsomt å være i sentrum på 17. mai, men årets 17. mai markering ble på mange måter med meningsfullt. Selv om vi holdt fysisk avstand til hverandre, ble det likevel nærere. Vi som spilte og de som hørte på kom nærere hverandre i et fellesskap der vi hørte sammen i nærmiljøet. Vår felles aktivitet, korpset spilte og de som sto langs vår rute lyttet og sang med, skapte en følelse av nærhet: Vi bor her sammen, vi er i denne tiden sammen og vi feirer 17. mai sammen, om enn med noen begrensninger.

https://fb.watch/25KaQMDSPz/

Som et av flere korps i Norge ble vi invitert av Barne- og familiedepartementet til å være med i en video der vi sammen spilte «Ja, vi elsker». Dette var et morsomt fellesprosjekt som ga musikantene en stolthet over å være en del av et større hele, og en stolthet over å være med å skape 17. mai også nasjonalt.

Rekruttering

I normalår har korpset rekrutteringskonserter på skolene i vårt område. I år var det ikke mulig, men vi laget en rekrutteringsvideo som ble publisert på egen facebookside og på bydelens facebooksider.

Vi brukte også nevnte sosiale medier aktivt til å fortelle om våre rekrutteringskonserter som ble spilt utendørs på sentrale steder.

I tillegg var flere skoler behjelpelige med å dele ut invitasjon til vår åpne rekrutteringskveld i slutten av mai.

Økonomi

Som tidligere nevnt har korpset jevnlig konserter. Disse konsertene er en arena for å skape en hendelse sammen der det vi har lært sammen feires. I tillegg gir konsertene oss en inntekt gjennom billettsalg og kafesalg, inntekter som er nødvendig for driften av korpset.

Denne muligheten har vi mistet etter mars 2020.

En viktig del av inntektskilden er dugnad gjennom flaskeinnsamlinger. Denne muligheten har også falt bort.

Styret har vært kreative med å finne alternative inntektskilder. I tillegg til å søke sponsorstøtte der det er mulig har vi arrangert digital flaskeinnsamling via Spleis.

I forbindelse med våre uteøvelser og utendørs rekrutteringskonserter ble det opplyst via plakater og på sosiale medier at om man satte pris på musikken og korpset kunne man gi en gave via Vipps.

Vår digitale flaskeinnsamling (via Spleis), gaver Vipps og noe sponsorstøtte har gjort at korpsets økonomi går greit i år på tross av bortfall av flere inntektskilder.

Dette gir korpset og korpsets styre ro til å fortsette med å utvikle TOF Guttemusikkorps videre som et godt sted å være med felleskap, samhold og mestringsfølelse ved å skape musikk sammen.

Digital julekonsert

Grunnet begrensinger på antall publikummere har korpset i år avgjort at vi skal ha en digital julekonsert. Vi ser frem til å få fremføre et variert og stemningsfullt julerepertoar til slekt, venner, familie og øvrige nysgjerrige lyttere, når vi inviterer til digital julekonsert 8. desember kl. 18.00. Konserten direktesendes fra Grønnåsen kirke, og vi vil vise frem et bredt spekter av hva korpset har jobbet med den siste tiden.

Før konserten lager vi et felles møtepunkt med å spise pizza sammen, og til konserten pynter vi oss for å skape høytid og julestemning.

Siden vi ikke har anledning til å ha en fysisk konsert med billett- og kafesalg vil vi oppmuntre de som ser på til å kjøpe en virtuell konsertbillett og «handle» i vår virtuelle kafé.

Målet med konserten er ikke kun å sende en konsert som kan gi noen inntekter fra seerne, men også å gi musikantene noe til å være stolt over å kunne gjøre sammen.

Oppsummering

Koronatiden preger fortsatt hverdagen og derfor også TOF Guttemusikkorps sine aktiviteter. Koronahverdagen med sine restriksjoner vil fortsatt prege samfunnet i en tid til, uten at vi med sikkerhet kan si hvor lenge det vil bli. Vi håper alle at alt en gang blir bra.

Faktorer som har gjort at TOF Guttemusikkorps har kunnet opprettholde aktiviteten i fra medio mars, og for å skape nærhet i en tid der fysisk avstand må opprettholdes er:

  • En engasjert foreldregruppe som har vært kreativ når det gjelder det praktiske rundt øvelser når vi har øvelser der korpset møtes fysisk.
  • En dirigent med musikkfaglig kompetanse. Det gir trygghet og ro til å være kreativ når man må forholde seg til nye måter å øve på, enten det foregår digitalt eller ved oppmøte.
  • Mulighet til av og til å øve i et større lokale enn de vi ukentlig har tilgang til.
  • Aktiv bruk av Facebook, både til intern kommunikasjon (blant annet digitaleøvelser) og for å profilere korpset utad.
  • Ved digitale øvelser, Zoom og Kahoot; det gir mulighet interaksjon og dermed enopplevelse av å være sammen selv om man er hjemme hos seg selv.
  • Dugnadsånden generelt i samfunnet som så langt har gjort slik at mange av våre støttespillere, både enkeltpersoner og sponsorer, har støttet korpset økonomisknår tidligere aktiviteter for inntekt ikke lenger kan gjennomføres.

TOF Guttemusikkorps vil fortsette å utvikle korpset slik at korpset kan være et godt sted å være med felleskap, samhold og mestringsfølelse ved å skape musikk sammen. Og at vi kan være med å skape det samme i de nærmiljøene vi er en del av.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.