fbpx

I denne nye bydelen skal det bli godt å bo – både med og uten bil

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

I nye Einerhagen skal det ikke være én privatbil å se mellom husene. Den plassen skal heller brukes til stier, lekeplasser og grøntarealer – perfekt for myke trafikanter, lek og rekreasjon. 

Du har kanskje allerede hørt om Einerhagen, den moderne og bilfrie bydelen som planlegges på Langnes?

Prosjektet er nå ute på høring, og Einerhagen AS – som eies av Arnestedet AS og Tromsø Kommune – håper å kunne starte byggingen allerede i årsskiftet 2019-2020.

KORT VEI

Den nye bydelen skal etter planen bygges mellom Ærfuglvegen og Rypevegen, og dermed ha kort vei til det meste: naturopplevelser i Tromsømarka, spennende arbeidsplasser, varierte handlemuligheter, skoler og barnehager, sykehus og universitet. 

Kort sagt det meste man har bruk for i hverdagen.

– Einerhagen skal bli et knutepunkt. Her skal vi skape trygge og gode rammer rundt hverdagen, og vi skal legge vekt på både fellesskap og privatliv, sier Even Liahjell og Odd Harald Eriksen i Einerhagen AS.

– Einerhagen skal bli et godt sted å leve!

GRØNNE OMRÅDER

Dét er selve visjonen for den nye bydelen: det skal bli et godt sted å bo, være og leve – både for de om lag 1.500 menneskene som etter hvert vil kalle bydelen sitt hjem, og for de som allerede hører til i nabolaget.

For å oppnå det har Einerhagen AS i planleggingsprosessen lagt stor vekt på ikke bare de moderne boligene som skal bygges, men også på friområdene rundt.

– Kun 20 prosent av det totalt 51.000 kvadratmeter store arealet vil bli bebygd, forklarer Eriksen.

– I midten av Einerhagen vil en del av et eksisterende «skogsområde» bli vernet mot inngrep og framstå som uberørt natur, perfekt for blant annet lek. Det vil settes opp benker langs gangstien gjennom boligområdet, og det vil bli avsatt godt med plass til nærlekeplasser på tunene mellom blokkene. I tillegg ønsker vi å opparbeide et større all-aktivitetsareal på den forfalne lekeplassen opp mot Rypevegen, fortsetter han.

Odd Harald Eriksen og Even Liahjell.

BILFRI BYDEL

Bydelen Einerhagen skal bestå av cirka 620 leiligheter fordelt på 16 blokker. Om lag 400 av disse vil bli hjørneleiligheter, med lys fra to sider og utsikt to veier.

Dessuten vil Einerhagen skille seg ut fra andre bydeler ved å være bilfri.

– I det legger vi at det ikke skal være noen form for privatbiltrafikk inne på boligområdet, sier Eriksen.

– All adkomst til området vil skje via et parkeringsanlegg under bakken, med heis opp til leilighetene. Gangstien gjennom området vil kun være tilgjengelig for gående og syklende – samt for brøyting og utrykningskjøretøy, forklarer han videre.

FØTTER OG SYKLER

Det føyer seg inn i Einerhagens grønne tankegang.

– Vi håper at gangstien skal innby til økt bruk av sykkel og føtter, og i tillegg skal det være opplegg for elbil i Einerhagen, forteller Liahjell.

– Men den største miljøgevinsten ser vi i beliggenheten til boligområdet. Man har det meste man trenger innen gangavstand, og dersom man har behov for å forflytte seg lengre finnes det et godt kollektivtilbud, fortsetter han.

ET LØFT FOR OMRÅDET

Einerhagen er opptatt av en god og åpen dialog med velforeningen og naboene i området, og har som mål å tilføre kvaliteter som vil løfte området i sin helhet.

– For det første skal vi jo nå bebygge og modernisere et område som i dag er utleid til brakkerigger og lagring, sier Liahjell.

– I tillegg har vi et ønske om å oppgradere den slitne strøkslekeplassen til et «Mini-Charlottenlund», samt at vi har avsatt areal til en liten bydelskafé. Og når leilighetene i Einerhagen er klare for innflytting vil det bety flere beboere som kan bidra i idrettslag og foreninger i området, legger han til.

ET GODT STED Å LEVE

Einerhagen skal bli en bydel som passer for mennesker i alle faser av livet. Det vil bygges alt fra enkle toromsleiligheter til større fire/femroms-leiligheter.

– Vi ser for oss at alle kan trives i Einerhagen! Alt fra førstegangsetablerere til enslige voksne, familier og pensjonister som har solgt eneboligen eller rekkehuset, sier Odd Harald Eriksen.

– Alle skal synes Einerhagen er et godt sted å leve.

1 hendelser på “I denne nye bydelen skal det bli godt å bo – både med og uten bil”

  1. Tilbakeping: Leter fortsatt etter løsning på støyproblematikk | Einerhagen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *