fbpx

Endrer planene: Lavere blokker og atrium gir mindre støy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Selskapet bak Einerhagen – Arnestedet AS – har gjort flere endringer i planen som løser problematikken knyttet til støy i området. Det er gjort to viktige grep for å redusere støy: Fire atriumhus mot Heiloveien sikrer stille side, og i tillegg reduseres byggehøyde på fire av  de planlagte blokkene. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har tidligere hatt innsigelser på Einerhagens planer i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen. Det har spesielt vært bedt om tiltak som reduserer støy fra Tromsø Lufthavn Langnes. 

Nå ber Tromsø kommune om at Statsforvalteren frafaller innsigelsene. 

Har landet på løsning

FORNØYD: Even Liahjell i Arnestedet er svært fornøyd med løsningen som nå er på bordet for Einerhagen-prosjektet.

– Målet vårt har hele tiden vært å skape en sentral, levende og grønn lunge. Nå har vi landet på en løsning som gjør at Einerhagen blir et godt og grønt område å bo sentralt i, sier administrerende direktør Even Liahjell i Arnestedet AS, som står bak eiendomsprosjektet. 

De nye planene gjør at under 10 prosent av leilighetene trenger støydempende tiltak. 

Einerhagen skal bygges på en sentral tomt på Langnes, mellom Jekta og Håpet. Det vil komme 620 to-, tre- og fireromsleiligheter for folk flest. Blokkene vil være fra fire til åtte etasjer, samme høyder som eksisterende bebyggelse på Håpet i dag. 

Sentral bydel

Dette vil bli en ny bydel som er sentralt lokalisert på Langnes, mellom Rygevegen og Ærfuglvegen. Leilighetene får vestvendt beliggenhet og umiddelbar nærhet til arbeidsplasser, skole, barnehage, handel, friluftsområder, sykehuset og universitetet. 

– Vår visjon er først og fremst å gjøre Einerhagen til et godt sted å leve. Det skal være et bilfritt område, nært offentlig kommunikasjon og byens største arbeidsplasser, sier Liahjell. 

Selskapet har fått utført to uavhengige støyfaglige utredninger som dokumenterer at de nye planene ivaretar hensynet til støy. 

Tilfredsstiller støykrav

– Vi er nå trygge på at både leilighetene og uteområdet på Einerhagen skal ha tilfredsstillende støynivå, for både støy fra fly og vei. Vi ser også at noen av tiltakene gir økt bokvalitet, ikke minst fordi atrium gjør at man får en utvidet utesesong. 

De nye planene er utarbeidet i samråd med Tromsø kommune, som understreker at Einerhagen skal og bør bygges ut til boliger. Arnestedet AS eies av Tromsø kommune, og selskapets overskudd føres tilbake til kommunen og benyttes til å styrke tjenestetilbudet blant annet innen helse, kultur og utdanning. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.