Endrer planene: Lavere blokker og atrium gir mindre støy

Selskapet bak Einerhagen – Arnestedet AS – har gjort flere endringer i planen som løser problematikken knyttet til støy i området. Det er gjort to viktige grep for å redusere støy: Fire atriumhus mot Heiloveien sikrer stille side, og i tillegg reduseres byggehøyde på fire av  de planlagte blokkene.  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har …

Endrer planene: Lavere blokker og atrium gir mindre støy Les mer »