Innsigelse fra fylkesmannen om flystøy på Einerhagen

I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen har Fylkesmannen levert innsigelse og bedt om ytterligere tiltak vedrørende flystøy. Vi har derfor fått gjennomført målinger og kommet med nye forslag til tiltak. Dette ble oversendt Fylkesmannen i juli 2019, og vi venter nå på tilbakemelding. SE OGSÅ: Derfor sponser vi lag og foreninger Se Facebook for …

Innsigelse fra fylkesmannen om flystøy på Einerhagen Les mer »